Фото - SPORTRENT.COM.UA
59744

SPORTRENT.COM.UA

Platform for renting sports facilities and services

Украина, город Киев
Отрасль: Туризм, спорт, Мобильные приложения
Стадия проекта: Действующий бизнес

Дата последнего изменения: 26.02.2024
На страницу владельца
4
equalizer из 2000
help
Рассчитывается по оценкам и заполненности проекта (подробнее о рейтингах)
Моя оценка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средняя оценка:
 

Идея

Sportrent is a platform that enables quick communication between sports facilities that offer their services and the audience that uses these services. The platform makes it possible to choose the best vacation options for the lowest price. Sportrent helps attract guests and develop business.

Sportrent це платформа яка дає можливість швидкої комунікації між спортивними об’єктами які пропонують свої послуги та аудиторією яка користується цими послугами. Платформа дає можливість вибрати найкращі варіанти відпочинку за мінімальну ціну. Sportrent допомагає приваблювати гостей і розвивати бізнес.

Текущее состояние

Ready working platform.
Functional allows you to launch, needs to complete the design.
It takes 6-8 weeks to complete and launch the project

Готова робоча платформа.
Функціонал дозволяє запускати в роботу, потребує завершення дизайна.
Для завершення та запуску проекту потрібно 6-8 тижнів

Рынок

Ігрові та індивідуальні види спорту
Дитячий спорт

Проблема или Возможность

The property owner posts information about services and offers free time and services for sale. The platform allows one-time and long-term rental.
Using the platform significantly saves time and allows you to negotiate with several clients at the same time for maximum benefit

Власник об’єкту розміщує інформацію про послуги та виставляє на продаж вільний час та послуги. Платформа дає можливість разової та довгострокової оренди.
Використання платформи суттєво економить час та дає можливість одночасно вести перемовини з декількома клієнтами для отримання максимальної вигоди

Решение (Продукт или Услуга)

This is a mobile application that enables quick communication between sports facilities that offer their services and the audience that uses these services

Це мобільний додаток, що дає можливість швидкої комунікації між спортивними об’єктами які пропонують свої послуги та аудиторією яка користується цими послугами.

Конкуренты

At the moment, the platform has no direct competitors in terms of options and functionality

На даний момент платформа не має прямих конкурентів за переліком опцій та функціоналом

Преимущества или дифференциаторы

The main advantage is mobility, great functionality and lack of competition
Payback of the project under the condition of loading by only 20%
The platform makes it possible to conduct an "AUCTION"
With the help of the "AUCTION" function, the owner can get the maximum profit.

Основною перевагою є мобільність, великий функціонал та відсутність конкуренції
Окупність проекту за умови завантаження всього на 20%
Плаформа дає можливість проводити «АУКЦІОН»
За допомогою функції «АУКЦІОН» власник може отримати максимальний прибутку.

Финансы

Sportrent receives a % of each confirmed agreement between the owner and the client/user of the services

Компанія Sportrent отримує % від кожної підтвердженої угоди між власником та клієнтом/користувачем послуг

Бизнес-модель

Our startup aims to help everyone who loves active recreation and sports. The Sportrent company offers online booking and payment services.
We act as an intermediary (agent) between sports facilities that offer their services and the audience that uses these services. This business approach is also known as the "agency model".

Наш стартап ставить перед собою мету допомогти кожному хто любить активний відпочинок та спорт.Компанія Sportrent пропонує послуги з бронювання та оплати онлайн.
Ми виступаємо посередником (агентом) між спортивними об’єктами які пропонують свої послуги та аудиторією яка користується цими послугами.. Такий бізнес-підхід також відомий як «агентська модель».

Целевое назначение инвестиций

Completion of works, launch of the project

Завершення робіт, запуск проекту

Предложение инвестору

Option No. 1 - fixed % depending on the investment amount
Option #2 I am considering other options

Варіант №1- фіксований % в залежності від суми інвестицій
Варіант №2 розглядаю інші варіанти

Команда или Руководство

Риски

Відкриття аналогічних ресурсів після запуску.

Прохождение Инкубационных/Акселерационных программ

Великий досвід роботи в сфері спортивного маркетинку
5,00
1
2
3
4
5
2 оценки
Авторизация/Регистрация
arrow_back
RU
more_horiz
close
visibility515
star3
Добавить в избранное
Удалить из избранных
share
close
thumb_up2
Нравится
Не нравится
Идея
Текущее состояние
Рынок
Проблема или Возможность
Решение (Продукт или Услуга)
Конкуренты
Преимущества или дифференциаторы
Финансы
Инвестировано в прошлых раундах, $
Бизнес-модель
Целевое назначение инвестиций
Предложение инвестору
Команда или Руководство
Менторы-советчики
Лид-инвестор
Риски
Прохождение Инкубационных/Акселерационных программ
Победы в Конкурсах и другие награды
Изобретение/Патент
Видео о продукте
Презентация