Фото - «Надія»
23027

«Надія»

Реабілітаційно-оздоровчий комплекс

Украина, Хмельницкая область
Отрасль: Другое
Стадия проекта: Готов прототип или продукт

Дата последнего изменения: 06.11.2017
На страницу владельца
0
equalizer из 2000
help
Рассчитывается по оценкам и заполненности проекта (подробнее о рейтингах)
Моя оценка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средняя оценка:
 

Идея

Створення реабілітаційно-оздоровчого комплексу для відпочинку, оздоровлення та реабілітації учасників бойових дій, учнів загальноосвітніх шкіл та молоді з обмеженими функціональними можливостями

Текущее состояние

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж є одним із небагатьох навчальних закладів, де здобувають освіту діти з особливими потребами.
Для вирішення основних завдань підготовки конкурентоспроможних спеціалістів у навчальному закладі створено потужну матеріально-технічну та оздоровчо - реабілітаційну бази.
Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2000 року № 85 Кам'янець-Подільському планово-економічному технікуму-інтернату в травні 2000 року передано споруди дитячого табору Хмельницької облспоживспілки в селі Суржа Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.
Сьогодні це табір відпочинку, який є структурним підрозділом коледжу та створений з метою медичної реабілітації, оздоровлення і відпочинку студентів з особливими потребами під час канікул, але величезною проблемою стала відсутність фінансування цієї статті витрат протягом останніх 10 років.
Табір відпочинку розташований в екологічно чистому лісовому масиві неподалік ставка на відстані 18 км від м. Кам'янець-Подільського і в 2-х км від с. Суржа. Територія табору асфальтована, під'їдні шляхи з твердим покриттям. Зелена зона впорядкована: плодові дерева, декоративні кущі, доглянуті квітники. На території обладнані спортивні майданчики, футбольне, баскетбольне та волейбольне поля. Служба охорони в таборі організована у відповідності з нормативно-правовими актами, забезпечує збереження майна та організовує ремонтні роботи, тому будівлі, споруди, обладнання та прилегла територія знаходяться в належному стані, хоча не експлуатуються тривалий час у зв'язку з відсутністю належного фінансування. Джерелами фінансування табору відпочинку "Надія" є: грошові кошти коледжу; благодійні і спонсорські внески юридичних та фізичних осіб; інші джерела незаборонені чинним законодавством України.
Зокрема, площа земельної ділянки табору відпочинку - 7,1046 га (державний акт на право постійного користування II-ХМ № 002766 від 04.02.2002р.), площа забудови - 5945,8 м. кв., ступінь довговічності - II, початок забудови - 1986 рік. Більшість приміщень табору відпочинку введена в експлуатацію, оприбуткована на рахунок 103 "Будинки та споруди", проведена індексація житлового фонду (спальний корпус) і їх вартість складає 1364515 грн., а саме:
- приймально-медичний корпус - 194584,00 грн., який потребує косметичного ремонту;
- клуб - їдальня - 444288,00 грн., який потребує косметичного ремонту;
- спальний корпус (розрахований на 80 ліжко-місць) - 564790 грн., який потребує косметичного ремонту;
- господарський корпус - 89232,00 грн., який потребує косметичного ремонту;
- артезіанська свердловина № 1 - 22152,00 грн., яка потребує технічного обслуговування та заміни глибинних насосів подачі води;
- артезіанська свердловина № 2 - 22152,00 грн., яка потребує технічного обслуговування;
- водонапірна башта № 1 - 4264,00 грн., потребує технічного обслуговування, див. додаток 1Е;
- водонапірна башта № 2 - 4264,00 грн., потребує технічного обслуговування;
- септик - 18789,00 грн., який потребує часткового ремонту та обслуговування;
- очисні споруди розукомплектовані (в експлуатацію не вводилися);
- трансформаторна підстанція, яка в задовільному стані, однак потребує технічного обслуговування та спеціальних випробувань, див. додаток 1Ж;
- ЛЕП - 10 кВт., ЛЕП - 0,4 кВт., яка потребує технічного обслуговування та 70 м ремонту (відсутні дроти на 4-х прольотах високовольтних опор);
- під'їзна дорога, під'їзди і майданчики, знаходяться в задовільному стані, однак окремими місцями потребують проведення ремонтних робіт;
- пожежне депо, потребує косметичного ремонту, пожежний автомобіль відсутній;
- котельня на твердому паливі (дрова, вугілля, брикет тощо) більше 15 років не працювала;
- огорожа по периметру табору відпочинку знаходиться в задовільному стані, однак місцями потребує часткового ремонту.
Доречно зауважити, що після проведення ремонтних робіт будівель, споруд та відповідного забезпечення матеріально - технічної бази, табір відпочинку , який знаходиться на балансі коледжу і тривалий час не функціонує у зв'язку з недостатнім обсягом джерел фінансування, може приймати на оздоровлення та відпочинок протягом року не лише студентів з особливими потребами, але і інші категорії населення, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в умовах сьогодення.
Медичну та фізичну реабілітацію в таборі можна здійснювати протягом року за умови проведення окремих ремонтних робіт матеріально-технічного забезпечення, використовуючи широкий спектр фізіотерапевтичних процедур, лікувальної фізкультури, кліматолікування, спортивно-оздоровчих заходів, вибіркового дієтичного харчування.

Рынок

Чисельна кількість учасників бойових дій під час проведення АТО; учні загальноосвітніх шкіл, молодь з обмеженими функціональними можливостями м. Кам’янця-Подільського та Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області та України.

Проблема или Возможность

За даними Міністерства соціальної політики України, у поточному році заплановано охопити оздоровленням та відпочинком 1 млн. 843 тис. 435 дітей. Особливу увагу буде приділено оздоровленню та відпочинку дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь у проведенні антитерористичної операції (АТО) та дітей із внутрішньо переміщених сімей.
Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.
Реалізація проекту передбачає співпрацю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, навчальних закладів у відповідності до законодавства та державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей, спрямованої на:
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення перш за все дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико - оздоровчих заходів відпочинку та оздоровлення дітей, молоді з обмеженими функціональними можливостями та реабілітації учасників бойових дій;
- підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку та
оздоровлення дітей, молоді з обмеженими функціональними можливостями та реабілітації учасників бойових дій, створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення, відпочинку дітей (в тому числі молоді з обмеженими можливостями) та реабілітації учасників бойових дій.
Виконання проекту дасть змогу:
1. Забезпечити якісними оздоровчими та відпочинковими послугами дітей регіону.
Збільшити до 70% кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення перш за все дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
2. Забезпечити ефективний процес реабілітації учасників бойових дій.
3. Підвищити рівень відповідальності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, керівників загальноосвітніх шкіл щодо вирішення нагальних проблем оздоровлення та відпочинку дітей області.
4. Звернути увагу громади на необхідність не тільки медичної реабілітації учасників бойових дій, але й соціально-психологічної адаптації їх у суспільстві.
5. Забезпечити підвищення ролі та значення військово-патріотичного виховання.
Протягом останніх десятиріч світова спільнота все уважніше ставиться до проблем людей з інвалідністю. Особливо це відчутно у відношенні до дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я – самого соціально незахищеного прошарку нашого суспільства.
В наш час проблема соціального захисту дітей та молоді з інвалідністю в Україні набуває особливого значення у зв’язку із сталими тенденціями зростання їх частки в загальній структурі населення.
Головні напрямки організації реабілітаційних заходів в умовах реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія»:
- організація соціальної реабілітації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостям;
- організація психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостям;
- медичний супровід реабілітаційного процесу.

Решение (Продукт или Услуга)

І. Організація соціальної реабілітації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостям

1.1.Заходи з соцiально-культурної реабiлiтацiї дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями передбачають забезпечення засобами мистецтва i культури та включають:
- Розвиток рiзноманiтних життєво важливих пізнавальних навичок.
- Підвищення рівня самооцінки особистості.
- Здатність до творчого самовираження.
- Розвиток навичок спiлкування.
- Формування активної життєвої позицiї.
- Навчання в музично-драматичних колективах, вокальних або хореографiчних студiях, школах ремесел, студiях малювання, рiзноманiтних гуртках.
- Участь у фестивалях, концертах, конкурсах, театралiзованих показах.
1.2. Методики соцiокультурної реабiлiтації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостям:
- арттерапія;
- бібліотекотерапія;
- ізотерапія;
- музикотерапія;
- ігрова терапія;
- казкотерапія;
- глинотерапія;
- гарденотерапія.

ІІ. Організація психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостям

Система заходів із психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями включає в себе:
- психологічну корекцію;
- психологічне консультування,
- прогностику.

ІІІ. Медичний супровід в умовах центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

3.1.Основним завданням медичного супроводу в умовах реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія» є створення системи профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення санітарно-гігієнічного та проти епідеміологічного режиму, надання при необхідності, першої медичної допомоги.
Вагомою складовою медичного супроводу в умовах реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія» - система заходів, спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на етапах реабілітації (абілітації), що забезпечують функціональне відновлення осіб з обмеженими функціональними можливостями, виявляють і розвивають резервні та компенсаторні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення тощо.
Система надання заходів медичного супроводу організована відділенням медичного супроводу реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія».
3.1.1. Медичний супровід передбачає:
- проведення медичного огляду та тестування особи з обмеженими функціональними можливостями на основі об'єктивного обстеження, оцінки його загального стану та функціональних можливостей, готовності до зміни режиму навантажень;
- визначення фізичної, соматофізіологічної, сенсорної та психічної спроможності за даними результатів обстеження лікарями;
- розробку рекомендацій відповідно до розподілу фізичних та психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, що відповідають фізичним, соматичним та психічним можливостям та сприяють утворенню позитивного адекватного ставлення до навколишнього середовища;
- визначення адекватності та послідовності заходів профілактичного характеру;
- здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями;
- організацію та контроль виконання санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи.
3.1.2. Показаннями для проведення заходів медичного супроводу є:
- захворювання опорно-рухового апарату:
- вроджена патологія розвитку кінцівок та суглобів;
- стан після ампутації кінцівок; стан після травм хребта і спинного мозку (не менш ніж через 6 місяців після травми);
- дитячий церебральний параліч;
- наслідки пологової травми з порушенням інтелекту, розумова відсталість вродженого характеру;
- наслідки перенесених нейроінфекцій без виражених порушень функції рухів у верхніх та нижніх кінцівках;
- нейрон-дегенеративні захворювання нервової системи: мієлодисплазії, захворювання екстрапірамідної нервової системи;
- залишкові явища перенесених черепно-мозкових травм без виражених порушень функції рухів у верхніх та нижніх кінцівках, без симптомів психоорганічного синдрому та астенічного синдрому;
- помірно виражені периферичні паралічі і парези кінцівок внаслідок первинної та вторинної міопатії;
- захворювання серцево-судинної, дихальної, ендокринної, сечостатевої систем та органів травлення поза фазою загострення;
- хвороби шлунково-кишкового тракту із високим ступенем залежності від прийому їжі та інтенсивності розумового навантаження;
- захворювання ЛОР-органів та органу зору поза фазою загострення;
- захворювання ендокринної системи без виражених метаболічних порушень.
3.1.3. Кінезотерапія - система заходів медичного супроводу, спрямована на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації/абілітації, що забезпечують функціональне відновлення дитини-інваліда, виявлення і розвиток резервних і компенсаторних можливостей організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.
3.1.4. Фізична реабілітація – система заходів, спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації/абілітації, що забезпечують функціональне відновлення інваліда, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.
3.2. Заходи медичного супроводу дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями.
Заходи медичного супроводу в умовах реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія» здійснюються згідно з індивідуальною програмою реабілітації як учасників бойових дій так і молоді з обмеженими функціональними можливостями (далі –ІПР) на підставі рекомендацій реабілітаційної комісії.
Одночасно в індивідуальному порядку проводиться адаптація дитини та молодої людини з інвалідністю до проживання, харчування в нових умовах тощо. Створюються стереотипи поведінки, які відповідають фізичним, соматичним та розумовим можливостям інваліда та сприяють утворенню адекватного позитивного ставлення до навколишнього середовища.
При цьому враховуються індивідуальні можливості і особливості дитини та молодої людини з інвалідністю щодо ефективного використання технічних засобів реабілітації (тростини, милиці, візки, протези, ортези, малі архітектурні форми в житлових кімнатах, приміщеннях загального користування), що призводить до мінімізації сторонньої залежності та відновлення або збільшення мобільності.
Відділення медичного супроводу визначає черговість і послідовність заходів лікувально-профілактичного характеру. Режим та етапність реабілітаційного процесу узгоджується з графіком інших реабілітаційних заходів.
Провідним методом медичного супроводу є відповідна терапія, що спрямована на усунення або зменшення проявів патологічних процесів, на відтворення різних видів побутової та соціальної діяльності.
З урахуванням особливостей інвалідизуючого захворювання дитині - інваліду призначається фізіотерапевтичне лікування, лікувальна фізкультура (ЛФК), масаж, гідрокінезотерапія, бальнеотерапія, аромотерапія тощо.

3.4. В реабілітаційно-оздоровчому комплексі «Надія» за використанням відповідної апаратури застосовуються методи фізіотерапевтичного впливу, а саме: електролікування, світлолікування, ультразвукове лікування, інгаляції та ароматерапія тощо.

3.5 Лікувальна фізкультура
ЛФК як елемент фізичної реабілітації являє собою систему заходів щодо відновлення або компенсації втрачених фізичних можливостей і інтелектуальних здібностей, підвищення функціонального стану організму, поліпшення фізичних якостей, психоемоційної стійкості й адаптаційних резервів організму дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями різними методами впливу.
В ЛФК використовуються такі основні засоби: фізичні загально-розвиваючі вправи (загально-зміцнюючи та спеціальні); спортивно-прикладні (ходьба, біг, стрибки, лазіння та повзання, плавання, метання, трудотерапія, механотерапія); рухові ігри (на місці, малорухливі, рухливі, спортивні - футбол, баскетбол, волейбол, теніс та інш.)

3.6. Масаж
Лікувальний масаж є ефективним реабілітаційним методом, який застосовується з метою нормалізації функцій організму дитини - інваліда при різних захворюваннях і ушкодженнях.

3.7. Ароматерапія
Головним завданням ароматерапії в умовах Центру є профілактика та лікування захворювань ефірними маслами. Практичне використання ефірних масел дозволяє значно скоротити використання хімічних препаратів. Ароматерапія - натуральний метод заспокоєння багатьох фізичних та психічних недугів. Її головна ціль - повернення рівноваги тіла й духу, підтримка й стимуляція природних захисних сил організму.
Для підвищення ефективності разом з ароматерапією доцільне використання методів раціональної психотерапії, що призводить до гармонізації психоемоційного стану дітей - інвалідів під час їх соціальної реабілітації.
Ароматерапія призначається індивідуально кожній дитині-інваліду лікарем –фізіотерапевтом за погодженням з лікарем-куратором. Курс лікування, в середньому, складає 10 процедур. Виконує сестра медична з фізіотерапії. Лікар-куратор в динаміці оцінює якість надання цієї послуги.
Діяльність Комплексу буде спрямована на ефективний процес соціально-психологічної реабілітації та адаптації учасників бойових дій, повної або часткової інтеграції їх у життя суспільства. З цією метою планується залучення учасників бойових дій до військово-патріотичного виховання дітей, які відпочивають та оздоровлюються комплексі.
Військово-патріотичне виховання планується здійснювати за такими напрямками навчання:
- Вершники (Верхова їзда, гарцювання)
- Пластуни (виживання в природних умовах, самозахист, маскування)
- Стрілці (стрільба з козацької зброї: лук, гвинтівка, лазертег, метання списа, зірочок)
- Джури (козацьке бойове мистецтво Ратар, основи фехтування палицею, шаблею)
- Штурмовики (альпінізм, переправа, туристичні системи та вузли)
З метою популяризації здорового способу життя будуть проводитись: козацькі квести, мандрівки лісом та орієнтування в походах, козацькі ігри та забави, фізичне загартування холодною водою, древнім козацьким приладом «Правило», ходіння по шклу.

Конкуренты

В україні немає жодного оздоровчо-реабілітаційного центру де створені умови для медичного супроводу реабілітаційного процесу, соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій та їх повної або часткової інтеграції у житті суспільства; відпочиноку та оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл та молоді з обмеженими функціональними можливостями.

Преимущества или дифференциаторы

Головні напрямки організації реабілітаційних заходів в умовах реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія»:
- організація соціальної реабілітації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостям;
- організація психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостям;
- медичний супровід реабілітаційного процесу.

Финансы

За даним проектом річні витрати становитимуть:

1. Оформлення дозвільної та будівельної документації: 10000 грн;
2. Ремонтні роботи у спальному корпусі (на 80 місць) 500000 грн
5. Витрати пов’язані з облаштуванням медично-реабілітаційного центру:
5.1. Облаштування приймальні 9707 грн
5.2. Облаштування кабінету прийому пацієнтів 39318 грн
5.3. Облаштування процедурного кабінету 529000,5 грн
5.4. Облаштування фізіотерапевтичного, масажного кабінетів / денного стаціонару / ізоляторів 124572 грн
5.5. Облаштування стерилізаційної 12532 грн
6. Витрати пов’язані з облаштуванням харчоблоку 286216 грн
7. Витрати на закупку, ремонт, обслуговування та введення в дію інженерних комунікацій 137537 грн
8. Витрати на оплату праці – 8 міс. 612000 грн
9. Відрахування із заробітної плати – 8 міс. 134640 грн
10. Витрати пов’язані із купівлею пожежного автомобіля 470400 грн
11. Витрати на спортивний інвентар 890624 грн
12. Витрати на харчування (дорослі та діти – 7 міс.) 1211721 грн
13. Меблі офісні, спального корпусу, їдальні, концертного залу, бібліотеки, м’який інвентар 2000000 грн
15. Витрати на утримання офісу – 8 міс. 112000 грн
16. Послуги зв’язку – 7 міс. 9520 9520
17. Банківське обслуговування – 11 міс. 5500 грн
18. Витрати на спецодяг 30000 грн
19. Транспортне обслуговування – 11 міс. 224000 грн
Разом: 7349287,5 грн

Графік залучення коштів:
І Залучення коштів 7349287,5 грн
ІІ Погодження концепції та зовнішнього виду комплексу 7500 грн
ІІІ Підготовка проектно-кошторисної документації, погодження документації, отримання дозволів, введення в дію інженерних комунікацій, купівля пожежного автомобіля 839937 грн
ІV Проведення косметичного ремонту приміщень, ремонт спального корпусу 816216 грн
V Інсталяція обладнання 715129,5 грн
VІ Введення Комплексу в експлуатацію 3758784 грн
VІІ Відкриття та функціонування об’єкту 1211721 грн
Заплановано фінансування наступних статей витрат:
- комунальні платежі (опалення, електроенергія, водопостачання, обслуговування каналізації);
- витрати на надання послуг (оздоровчо - реабілітаційні послуги, медичний супровід, спортивний інвентар, харчування);
- зв’язок (мобільний зв’язок, стаціонарний зв’язок, Інтернет, супутникове телебачення);
- фонд оплати праці;
- адміністративні витрати (страхування, канцтовари, банківське обслуговування, охорона);
- амортизація;
- податки та платежі.
Для реалізації проекту необхідно залучити кошти в розмірі 7349287,5 грн.
Витрати на запуск включають в себе початкове навчання персоналу, закупівлю матеріалів та продуктів, необхідних для початку функціонування комплексу, тощо.
Під час розрахунків за даним проектом були застосовані наступні обмеження:
- страховий тариф – 0,25%;
- кількість днів у місяці – 30;
- всі розрахунки, припущення та прогнози зроблені на основі інформації, зібраної самостійно, інформації з відкритих джерел, та інформації, наданої можливими підрядниками;
- вважається, що інфляційні процеси однаково впливають на вартість послуг та рівень витрат;
- вважається, що об’єкт виходить на планові потужності відразу після відкриття.

Бизнес-модель

Створення умов для медичного супроводу реабілітаційного процесу, соціально-психологічна реабілітації учасників бойових дій та їх повної або часткової інтеграції у житті суспільства; відпочинок та оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл та молоді з обмеженими функціональними можливостями на базі табору відпочинку "Надія" с. Суржа, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.
Реалізація проекту створення реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Надія» здійснюватиметься наступним чином:
1. Залучення коштів необхідних для реалізації даного проекту.
2. Проведення ремонтних робіт у спальному комплексі.
3. Проведення косметичного ремонту клубу-їдальні, медичного пункту, благоустрій території.
4. Виготовлення проектно-кошторисної документації.
5. Створення матеріально-технічної забезпечення відділення відповідно табельного оснащення.
6. Кадрове забезпечення відповідно штатних нормативів.
Рішення щодо постачальників сировини, матеріалів та послуг, необхідних для належного поточного функціонування об’єкту, буде прийматись господарським методом.

Целевое назначение инвестиций

Інвестиції будуть спрямовані на реалізацію проекту і подальші перспективи у виведенні проекту на комерційний рівень.

Предложение инвестору

Пропозиція оговорюється при зустрічі.

Команда или Руководство

Риски

Ризики на стадії ремонту Комплексу:
- Надійність, технічна реалістичність основних моментів проекту
- Наявність надійних постачальників та підрядників
- Природні катаклізми (повінь, землетрус та ін.)
- Політична нестабільність
- Зміна законодавства
- Зміна податкового законодавства
- Коливання валютних курсів
- Інфляція
- Відповідність наявному обсягу попиту
- Відсутність або незадовільний рівень збуту послуг
- Поява нових конкурентів
- Коливання ринкової кон’юнктури
- Зміна цін на ресурси
- Надійність постачальників
- Невідповідність кваліфікації персоналу
- Крадіжки та пошкодження майна
- Неефективне управління
- Ризик невиконання зобов’язань (низькій рівень якості послуг)

Победы в Конкурсах и другие награды

4 місце на конкурсі "Новітній інтелект"

Фотографии

Фото 1 - Реабілітаційно-оздоровчий комплекс
Фото 2 - Реабілітаційно-оздоровчий комплекс
Фото 3 - Реабілітаційно-оздоровчий комплекс
Фото 4 - Реабілітаційно-оздоровчий комплекс
Фото 5 - Реабілітаційно-оздоровчий комплекс
5,00
1
2
3
4
5
1 оценка
Авторизация/Регистрация
arrow_back
RU
more_horiz
close
visibility2899
star0
Добавить в избранное
Удалить из избранных
share
close
thumb_up2
Нравится
Не нравится
Идея
Текущее состояние
Рынок
Проблема или Возможность
Решение (Продукт или Услуга)
Конкуренты
Преимущества или дифференциаторы
Финансы
Инвестировано в прошлых раундах, $
Бизнес-модель
Целевое назначение инвестиций
Предложение инвестору
Команда или Руководство
Менторы-советчики
Лид-инвестор
Риски
Прохождение Инкубационных/Акселерационных программ
Победы в Конкурсах и другие награды
Изобретение/Патент
Фотографии
Видео о продукте
Презентация