Згода на обробку персональних даних

Я, реєструючиcь на інтернет-порталі «Startup.Network», не залежно від цілей такої реєстрації, надаю свою згоду, на обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, збереження, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) моїх персональних даних Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб приватних інвесторів «Стартап.Юа» (код ЄДРПОУ: 33548957; юридична адреса: вул. Костянтинівська, буд. ½, м. Київ, 04070, Україна), надалі також — «Контролер персональних даних», та доручаю Контролеру персональних даних в разі необхідності повністю або частково опублікувати мої дані, відповідно до діючих правил користування порталом «Startup.Network».

Персональними даними вважаються відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. До складу персональних даних, що отримуються від користувача під час реєстрації на інтернет-порталі «Startup.Network», в залежності від цілей такої реєстрації, можуть входити: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон, місцезнаходження, адреса електронної пошти, освіта, досвід роботи, фото, особисте відеозвернення, інші дані користувача, які він вважатиме за доцільне вказати.

Метою збору та обробки персональних даних є забезпечення надання якісних послуг користувачам інтернет-порталу «Startup.Network» у сфері венчурного інвестування в залежності від цілей їх реєстрації.

Персональні дані будуть оброблятись тільки на час їх використання для виконання мети інтернет-порталу «Startup.Network», та можуть бути знеособлені або знищені у випадках, передбачених умовами використання інтернет-порталу «Startup.Network», регламентами відповідних країн та Європейського союзу, у тому числі за заявою, направленою суб’єктом Контролеру персональних даних за допомогою форми зворотнього зв’язку.

Надаючи дану згоду, я підтверджую, що беру на себе відповідальність за точність та достовірність моїх персональних даних, вказаних при реєстрації на інтернет-порталі та їх своєчасне оновлення.

Я згоден з тим, що надана мною інформація, відповідно до діючих правил користування інтернет-порталом «Startup.Network», може бути отримана третіми особами в будь-який час в порядку, визначеним вищезгаданими правилами користування.

Я повідомлений про те, що Контролер персональних даних має право надавати доступ та передавати мої персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки.

Я згоден з тим, що моя контактна інформація може бути використана в якості контактної інформації на публічному інтернет-порталі «Startup.Network».

Я підтверджую, що ознайомлений та згоден з тим, що мені, як суб’єкту персональних даних належать такі права:

1) право на відкликання раніше наданої згоди на обробку персональних даних;

Відкликання користувачем раніше наданої згоди на обробку його персональних даних унеможливлює подальше користування інтернет-порталом «Startup.Network» та тягне за собою видалення акаунта користувача. При цьому, разі видалення акаунта, деякі дані користувача залишаться в системі «Startup.Network» в знеособленому вигляді, тобто вони зберігатимуться таким чином, щоб унеможливити ідентифікацію користувача.

2) право на подання скарги до відповідного контролюючого органу у разі виникнення підозри про порушення прав користувача як суб’єкта персональних даних;

3) право на доступ до власних персональних даних, які збирає «Startup.Network»

Користувач має право на отримання від Контролера персональних даних підтвердження факту опрацювання його персональних даних і, якщо це так, — на безперешкодний доступ до персональних даних та інформації щодо її обробки.

4) право на внесення змін до власних персональних даних на інтернет-порталі «Startup.Network»;

Користувач може самостійно, шляхом входу в особистий кабінет, вносити зміни до його персональних даних у разі їх некоректності чи неактуальності.

5) право на забуття;

В окремих випадках користувач має право попросити про видалення власних, раніше переданих «Startup.Network», персональних даних. Підставою для цього може бути: відкликання раніше наданої згоди на обробку таких даних, встановлення факту незаконної обробки персональних даних, відсутності потреби в персональних даних для цілей, для яких їх збирали чи іншим чином обробляли, тощо. Слід пам’ятати, що, разі видалення акаунта, деякі дані користувача залишаться в системі «Startup.Network» в знеособленому вигляді, тобто вони зберігатимуться таким чином, щоб унеможливити ідентифікацію користувача.

6) право на обмеження обробки персональних даних;

У виправданих випадках користувач може просити Контролера персональних даних про обмеження обробки його персональних даних. Це можливо у разі, якщо: опрацювання є незаконним та користувач виступає проти стирання персональних даних і натомість надсилає запит на обмеження їх використання; користувач оскаржує точність персональних даних та надсилає запит на обмеження їх обробки на період часу, що надає можливість перевірити їх точність, тощо.

7) право на заперечення проти обробки персональних даних;

Заперечення користувача проти обробки персональних даних унеможливлює реєстрацію та подальше користування сервісами інтернет-порталу «Startup.Network».

8) право на захист від автоматизованого рішення, яке має для користувача правові наслідки;

Рішення, стосовно користувачів інтернет-порталу «Startup.Network», які тягнуть за собою правові наслідки, для них приймаються виключно за наявності активної згоди користувачів.

9) право на мобільність персональних даних;

Користувач має право отримувати персональні дані, пов'язані з ним, у структурованому, регулярно використовуваному та машинозчитуваному форматі та має право передавати ці дані іншому контролеру.

У випадку виникнення будь-яких запитань чи труднощів при користуванні сервісами інтернет-порталу «Startup.Network», а також для реалізації прав суб’єкта персональних даних Ви можете звернутись до нас за допомогою форми зворотнього зв’язку.