4268

МТР с/г виробників

Украина, Ровненская область
Отрасль: Сельское хозяйство
Стадия проекта: Готов прототип или продукт

Дата последнего изменения: 29.05.2017
Min инвестиция
$  79.657
0
Всего необходимо
$ 79.657
Рейтинг
equalizer 80 из 1000
help
Рассчитывается по оценкам и заполненности проекта (подробнее о рейтингах)
Моя оценка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средняя оценка:

Идея


Завоювання і утримання лідерських позицій на ринку Рівненської та Волинської областей у сфері реалізації с/г продукції та матеріально-технічного забезпечення (МТР) с/г виробників.

Текущее состояние

ПЕРШИЙ ЕТАП: на понад 500 кв. м орендованих торгових площ у центрі м. Рівне створено і розпочато діяльність Фермерського ринку в якості майданчика для дрібногуртової реалізації с/г продукції та в якості «вітрини» комерційної діяльності кооперативу. ДРУГИЙ ЕТАП: 1) досягнуто домовленостей з керівництвом національної торговельної мережі ТОВ «ЕКО» про можливість постачання с/г продукції (овочів) в об’ємі 1,2 – 3,0 тис. т/місяць (переговори з керівництвом інших торговельних мереж перенесено на невизначений термін через неможливість гарантування кооперативом на момент підготовки даної інвестиційної заявки безперебійного постачання продукції); 2) досягнуто попередніх домовленостей з керівниками національних виробничих/торгових компаній щодо постачання МТЗ для потреб нинішніх та майбутніх членів СОК «Фермер-Сервіс» на пільгових умовах; 3) партнером СОК «Фермер-Сервіс» - ГО «Рівненська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Наука» на даний час уже розроблено технологічні карти під виробництво переважної більшості видів с/г продукції для потреб кооперативу. Реалізація ТРЕТЬОГО ЕТАПУ (впровадження науково обґрунтованих методів господарювання членами СОК «Фермер-Сервіс», оптова торгівля с/г продукцією та постачання МТР для потреб с/г виробників) можлива за умови залучення інвестицій.

Рынок

Виходячи з цілей проекту, ключовим показником для проведення розрахунків даної інвестиційної пропозиції є вартість виробленої продукції, що може бути реалізована кооперативом за наявними каналами продажів, та вартість МТР, які використовується с/г виробниками двох областей для її виробництва. Так, орієнтовна вартість с/г продукції (на момент подання інвестиційної пропозиції йдеться лише про овочі, але також існує зацікавленість у постачанні м’яса), що може бути реалізована кооперативом згідно із попередньо досягнутою домовленістю лише за одним каналом збуту складає від 2 млн. грн./місяць, при виконанні замовлення в повному об’ємі – близько 5 млн. грн./міс. Мінімально можливий обсяг реалізації – близько 420 тис. грн. Дані показники також являються орієнтиром для визначення вартості МТР, що будуть постачатися с/г виробникам обох областей. Попередньо визначена комісія кооперативу за надання послуг з реалізації с/г продукції, постачання МТР – по 3 % (в подальшому – може бути збільшена до 5 %). Також існує попередня домовленість із польськими компаніями (на рівні голови ГО «Український центр бізнесу», м. Варшава, http://ukrcb.pl) про можливість постачання їм крупно гуртових партій зернових і олійних культур на умовах кредитування відповідного їх виробництва. Довідкова інформація. Кількість аграрних господарюючих суб’єктів у Рівненській та Волинській областях складає відповідно 820 і 1114. Площі орних земель – 615 тис. га і понад 670 тис. га. Вважається, що критерієм оцінки успішності даного проекту упродовж першого року його реалізації буде охоплення агросервісним обслуговуванням від 10 % с/г виробників обох областей, що мають у користуванні близько 130 тис. га орних земель, на вищезазначених умовах.

Проблема или Возможность

Стислий аналіз ситуації в аграрному секторі. Агробізнес – є однією з найбільш перспективних галузей народного господарства країни, що демонструє ЗАГАЛЬНУ позитивну динаміку виробничих показників навіть в умовах кризи. Ключовою проблемою для с/г виробників є безсистемність та архаїчність їх фінансово-господарської діяльності (переважна більшість власників с/г підприємств є або колишніми головами колишніх КСП або фермерами-виробничниками, тобто такими, що не вважають себе підприємцями і, відповідно, не розглядають за основну мету своєї діяльності отримання прибутку). Як наслідок, менше 10 % с/г підприємств обох областей є прибутковими (ті з них, які зуміли залучити інвестиції та оновити менеджмент), решта – функціонують на межі беззбитковості або ж є збитковими. Особливості та проблеми агробізнесу: 1) висока фондоємність; 2) відносно високі валові доходи; 3) важкий фінансовий стан переважної більшості с/г виробників (як наслідок, - неможливість дотримання ними технологій виробництва, що суттєво зменшує показники господарської діяльності; вимушена реалізація основних об’ємів виробленої продукції в період найнижчих цін, що зменшує дохідність ведення бізнесу і лише ускладнює їх фінансове становище); 4) низька якість продажів (у 90% с/г виробників відсутні маркетингові служби і, як наслідок, с/г підприємствами недоотримується дохід від реалізації виробленої продукції); 5) відсутність якісного планування фінансово-господарської діяльності с/г підприємств (випливає з існуючої архаїчної системи управління на рівні господарств та органів державного с/г управління). Переваги для с/г виробників щодо роботи через кооператив: 1) формування оптових партій с/г продукції дозволяє реалізовувати її через національні торгові мережі, національних зернотрейддерів, іноземних оптових покупців і отримувати за неї справедливу ринкову ціну - на 5-10% вищу; 2) формування оптових партій МТЗ дозволяє отримувати знижку у 5-10 %; 3) можливість здійснення товарообмінних операцій (МТР в обмін на с/г продукцію); 4) об’єднання зусиль с/г виробників дозволяє інтенсифікувати виробництво та покращити їх фінансовий стан, використавши можливості комерційної служби кооперативу та напрацювання дорадчої служби-партнера кооперативу. МОЖЛИВІСТЬ, яку отримають с/г виробники від реалізації проекту, - здійснювати виробничо-господарську діяльність відповідно до науково обґрунтованих норм і у відповідності до потреб ринку – забезпечення сталого розвитку та отримання прогнозовано вищого рівня прибутковості фінансово-господарської діяльності. МОЖЛИВІСТЬ, яку отримають інвестор та СОК «Фермер-Сервіс» від реалізації проекту - стабільне постачання с/г продукції для збут МТР в масштабах Рівненської і Волинської областей та у відповідних об’ємах – отримання стабільного високого прибутку від здійснення фінансово-господарської діяльності та швидку окупність інвестицій. ПРОБЛЕМИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ носять організаційний характер та пов’язані зі специфікою галузі (зазначено вище) і можуть бути вирішені за умови відповідної підтримки з боку вищих органів державної влади регіонального рівня (відповідну зустріч/консультації з колишнім головою Рівненської ОДА було проведено раніше і досягнуто домовленості про підтримку, але, у зв’язку з політичними змінами, існує потреба у проведенні зустрічі/досягненні домовленості з новим головою ОДА відразу ж після його призначення).

Решение (Продукт или Услуга)

Мета діяльності кооперативу та, відповідно, суть пропонованого інвестиційного проекту – надання с/г виробникам Рівненської та Волинської областей – членам та майбутнім членам кооперативу послуг з реалізації с/г продукції та їх матеріально-технічного забезпечення. Особливості проекту випливають з особливостей їх господарської діяльності та фінансового стану. Так, переважна більшість с/г виробників не готові самостійно реалізовувати свою продукцію оптовим замовникам (національним торговельним мережам) і, відповідно, не мають змоги отримувати за неї справедливу ринкову ціну з наступних причин: - незначні з точки зору оптового покупця об’єми продукції у кожного окремо взятого с/г виробника; - обмежений асортимент продукції у кожного окремо взятого с/г виробника; - відсутній власний транспорт для доставки продукції замовнику; - неможливість забезпечити безперебійне постачання продукції упродовж року через відсутність у них складських приміщень для її тривалого зберігання; - неготовність здійснювати реалізацію продукції з відтермінуванням платежів. Звідси випливає необхідність придбання кооперативом с/г продукції у виробників з подальшою її реалізацією замовникам на умовах відтермінування оплати упродовж 2-3-тижнів та формування місячного запасу продукції для забезпечення безперебійного постачання замовникам. Що стосується питання матеріально-технічного забезпечення с/г виробників, то придбання відповідних товарів здійснюється ними по мірі реалізації вирощеної продукції або на невигідних для них умовах товарного кредиту. Придбання кооперативом необхідного мінімального запасу МТР (за кошти, отримані від реалізації с/г продукції) дозволило у подальшому здійснювати товарообмінні операції (МТР в обмін на с/г продукцію на умовах, вигідних як с/г виробникам, так і кооперативу).

Конкуренты

На даний час у Рівненській та Волинській областях відсутні агросервісні господарюючі структури, які б системно підходили до вирішення вищезазначених питань. З огляду на понад двадцятирічну історію розвитку аграрного сектору економіки Рівненської та Волинської областей в ринкових умовах, конкуренція на даному сегменті ринку може з’явитися виключно після приходу на ринок іноземних інвесторів (орієнтовний запас часу для реалізації даного проекту може складати 1-2 роки).

Преимущества или дифференциаторы

Переваги проекту: 1) унікальність (в Рівненській і Волинській областях відсутні агросервісні структури, які б підходили до вирішення вищезазначених питань на відповідному рівні); 2) системність (планування фінансово-господарської діяльності кожного окремого с/г виробника – члена кооперативу/майбутнього члена кооперативу виходячи з їх ресурсних можливостей та потреб кооперативу/проекту + реалізація с/г продукції + постачання необхідних МТР ресурсів для здійснення господарської діяльності с/г виробників); 3) масштабність (можливість охопити агросервісними послугами значну частину с/г виробників Рівненської та Волинської областей; обмеження на набуття членства в кооперативі для с/г виробників - відсутні); 4) наявність ресурсної бази у кооперативу (орендуються торговельно-складські приміщення в центральній частині м. Рівне площею понад 500 м2, додатково може бути залучено ще 1250 м2 відповідних площ; наявні домовленості з потенційними покупцями с/г продукції та постачальниками МТР); 5) відсутність потреби у додаткових дозвільних документах (ліцензії на торгівлю мінеральними добривами, пально-мастильними матеріалами, засобами захисту рослин не потрібні, оскільки факт продажу відповідних МТР відсутній – відбувається їх «розподіл» між с/г виробниками-членами кооперативу; оплатою за отримані МТР являються додаткові пайові внески с/г виробників в грошовій та натуральній формі); 6) відсутність податкових зобов’язань з податку на прибуток (кооператив, згідно чинного законодавства і статуту, є неприбутковим господарським об’єднанням с/г виробників); 7) простота виведення інвестованого капіталу і отриманого доходу (передбачено чинним законодавством та статутом кооперативу; дострокове виведення інвестором частини капіталу не зупинить реалізацію проекту, а лише її трохи сповільнить); 8) бюджетність проекту (інвестиція буде використана на поповнення обігових коштів кооперативу, покриття «розривів ліквідності» на початковому етапі реалізації проекту; потреба у придбанні основних засобів – відсутня); 9) швидка окупності проекту (інвестиції можуть бути окуплені упродовж 1 маркетингового року, оскільки предметом діяльності кооперативу і суттю пропонованого інвестиційного проекту є здійснення торгово-посередницьких операцій на початковому етапі, в подальшому - надання послуг з реалізації с/г продукції та постачання МТР); 10) організаційна підтримка проекту з боку вищих регіональних органів влади (враховуючи виключну важливість проекту для подальшого розвитку, зокрема, АПК Рівненської області, питання його реалізації до листопаду 2014 року (до часу відставки) знаходилося на особистому контролі голови Рівненської ОДА. Після призначення нового керівника області даний проект буде презентовано йому). 11) гарантії беззбитковості проекту: - операції здійснюватимуться з високоліквідними товарами і продукцією, що, у випадку непередбачених ситуацій, можуть бути швидко реалізовані без втрат; - реалізація проекту відбуватиметься поетапно і максимально відкрито (інвестора буде представлено вищому керівництву області, партнерам кооперативу, запропоновано членство в кооперативі і офіційну посаду для можливості оперативного контролю за ходом реалізації проекту).

Финансы

Попередня оцінка бюджету проекту (потреби в інвестиціях): мінімальний бюджет – 1,3 млн. грн. (термін окупності інвестиції – 1,5 роки); оптимальний бюджет – 3 млн. грн. (термін окупності інвестиції – 1 рік). Розшифрування статей бюджету: - 50 тис. грн. – оплата послуг і забезпечення роботи Дорадчої служби; - 150 тис. грн. – матеріально-технічне забезпечення безперебійної роботи Фермерського ринку; - 1,1 млн. грн. (мінімально необхідна сума) / 3 млн. грн. (оптимально необхідна сума) – поповнення обігових коштів (закупівля с/г продукції для забезпечення її безперебійного постачання національним торговим мережам упродовж 2-3-тижнів – до отримання оплати на умовах її відтермінування, створення її мінімально необхідного запасу для безперебійного постачання замовникам). Закупівля мінімально необхідної партії МТР з подальшою їх реалізацією с/г виробникам-членам/майбутнім членам кооперативу відбуватиметься переважно на умовах товарообміну.
Комментарии:

Необходимо авторизоваться

5,00
1
2
3
4
5
1 оценка
arrow_back
RU
more_horiz
close
visibility1031
star0
Добавить в избранное
Удалить из избранных
share
close
thumb_up0
Нравится
Не нравится
Идея
Текущее состояние
Рынок
Проблема или Возможность
Решение (Продукт или Услуга)
Конкуренты
Преимущества или дифференциаторы
Финансы
Инвестировано в прошлых раундах, $
Бизнес-модель
Целевое назначение инвестиций
Предложение инвестору
Команда или Руководство
Менторы-советчики
Лид-инвестор
Риски
Прохождение Инкубационных/Акселерационных программ
Победы в Конкурсах и другие награды
Изобретение/Патент
Видео о продукте